Служба за стоматолошку здравствену заштиту:

Начелник службе : Др Даниела Јокић, спец. дечје и превентивне стоматологије

Главна сестра службе : Нада Мијаиловић, стоматолошка сестра
Контакт телефони:
Предшколско 3041 478
Школско зубно и ортопедија вилица 3041 494, 3041 496, 3041 495, 3041 507
Пародонтологија 3041 554
Болести зуба 3041 503
Радно време: 7-20 часова радним даном.
Дежурство: Суботом од 8 до 18 часова

Служба за стоматолошу здравствену заштиту - Огранак Миријево

Радно време: 7-20 часова радним даном.
Контакт телефони:
Предшколско 3402 743
Школско 3402 769
Конзерватива 3402 744

Служба за стоматолошу здравствену заштиту - Амбуланта Мали Мокри Луг

Радно време: 7-20 часова радним даном.
Контакт телефон: 7154 024
Опис:
Почеци стоматолошке здравствене заштите на Звездари сежу у 1954. када се на другом спрату В Дома народног здравља налазила скромно урађена зубна служба, која је потом 1971. године усељен а у добро архитектонски и функционално пројектован простор новоизграђеног Дома здравља. Данас је то модерна служба која је у стању да својим просторним и функционалним капацитетима, као и новом, савременом опремом и материјалима задовољи потребе различитих популационих и специфичних група корисника. Лоцирана је на три пункта: у седишту Дома здравља Звездара, у Олге Јовановић 11 и у огранку Миријево у Матице Српске 45а и у Малом Мокром Лугу Босанска 20.

У Служби ради тим од укупно 76 запослених, од чега (12 доктора стоматологије, 7 специјалиста превентивне и дечије стоматологије, 3 специјалиста ортопедије вилица, 1 специјалиста стоматолошке протетике, 1 специјалиста оралне хирургије, 1 специјалиста пародонтологије, 1 специјалиста за болести зуба са ендодонцијом), 1 доктор на специјализацији, 34 стоматолошке сестре, 3 рендген техничара, 11 зубних техничара и 1 административни радник.


Целокупна превентивна и дијагностичко-терапијска делатност стоматолошке службе одвија се у оквиру одељења и одсека:

- Одељење за дечију и превентивну стоматологију;
- Одељење ортопедије вилица;
- Одељење опште стоматологије;
- Одељење стоматолошке протетике;
- Одсек оралне хирургије;
- Одсек пародонтологије;
- Одсек болести зуба са ендодонцијом;
- Одсек радиолошке дијагностике;
Програмом превентивне стоматолошке здравствене заштите, у форми стоматолошких систематских и контролних прегледа и здравствено васпитних услуга, чије комплетне трошкове, осим процедура у случају лечења компликација каријеса и повреда уста и зуба, према усвојеној стратегији Министарства здравља РС, сноси Републички фонд здравственог осигурања, обухваћене су следеће популационе и специфичне групе становништва:

- Одојчад 2 месеца до 1 године;
- Труднице II и III триместру;
- Мала деца од 2 до 4 године;
- Деца пред упис у школу;
- Деца школског узраста до завршетка школовања.

У стоматолошкој дијагностици и терапији пружају се:

- Превентивни, циљани и специјалистички прегледи стоматолога;
- Терапија зуба - уклањање наслага, заливање фисура, апликација лека, лечење каријеса;
- Ортодонтска терапија - израда и анализа студијског модела, покретни ортодонтски апарати;
- Реадаптација и репаратура ортодонтског апарата;
- Терапија пародонцијума - уклањање каменца, обрада пародонталног џепа;
- Хируршка терапија - вађење зуба, уклањање циста, ресекција зуба;
- Протетска терапија - израда парцијалних протеза, репаратуре;
- Разне ургентне стоматолошке услуге и друго.