Служба за здравствену заштиту одраслог становништва:

Начелник службе: др Јелена Вукотић, специјалиста опште медицине

Контакт телефон: 011 3041 402
Главна техничар службе: Мирослав Јојић, ВСМТ
Контакт телефон: 011 3041 411
Tелефон за заказивање: I блок 011 3041 456
Tелефон за заказивање: II блок 011 3041 459
Tелефон за заказивање: III блок 011 3041 530
Интервенције Дз Звездара: 011 3041 457
Интервенције Огранак Миријево: 011 3402 718
Кућно лечење Дз Звездара: 011 3041 406 и 2832 332
Радно време: 7-20 часова радним даном.
Дежурство: Суботом, Недељом и државним празником од 8 до 18 часова у централној згради Олге Јовановић 11 и у Огранку Миријево.