Изабрани лекар

Изабрани лекар може бити:

1) доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине, односно специјалиста медицине рада,
2) доктор медицине специјалиста педијатрије,
3) доктор медицине специјалиста гинекологије,
4) доктор стоматологије специјалиста дечије превентивне или доктор стоматологије

Осигурано лице бира изабраног лекара, и то:

Осигурано лице женског пола старије од 15 година живота, поред изабраног лекара из тачке 1), односно 2) има
и изабраног лекара доктора медицине специјалисту гинекологије;
Дете школског узраста до завршетка средње школе, има изабраног доктора медицине специјалисту педијатрије,
односно доктора медицине у служби за здравствену заштиту деце школског узраста;
Дете до навршених 18 година живота, поред изабраног доктора медицине специјалисту педијатрије има изабраног лекара доктора стоматологије;
Одрасло становништво има изабраног лекара доктора медицине, односно доктора медицине за област опште медицине, односно специјалисту медицине рада, као и изабраног лекара доктора стоматологије.